تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل شعبه رسالت

0 69

تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل شعبه رسالت

غارت شدگان موسسه کاسپین امروز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به چپاول و غارت اموالشان مقابل شعبه رسالت موسسه کاسپین در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان پرداخت اموال سپرده گذاشته خود شدند.

آنان شعار می دادند:

اختلاس دولتی آخر بی غیرتی

بانکهای ایران دزدند پولهاتون می دزدند

به ما خیانت شده نقض امانت شده

غارت شدگان موسسه کاسپین در پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:

تعیین تکلیف درصدی سپرده گذاران دروغ است

تسریع صدور رأی دادرسی قصور بانک مرکزی طبق ماده ۲۳۶

لازم به ذکر است روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶ غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در رشت نیز دست به تجمع اعتراضی زده و دفتر کاسپین را با تخم مرغ و گوجه گندیده هدف قرار دادند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود