تجمع اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج

0 89

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج

کارگران سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری یاسوج روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶، در اعتراض به عدم پرداخت ۸ ماه حقوق عقب افتاده در سال ۹۶ و حقوق های عقب افتاده از سال ۹۲ تاکنون، و همچنین واریز نکردن حق بیمه طی چهار سال گذشته، مقابل شورای شهرستان یاسوج دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض که عدم پرداخت حقوق ماهیانه شان بار فشار زندگی را بر آنها تشدید کرده است گفتند: نه تنها از تیرماه امسال تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده ایم بلکه حقوق معوقه سال های ۹۲ را هم به ما نداده اند. تا به حال بارها این مشکلات را مطرح کردیم ولی هر شهرداری که می‌آید می گوید سازمان پارک ها و فضای سبز جزو شهرداری نیست!

یکی از کارگران معترض گفت: یکبار استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیاید و یخچال یکی از کارگران را باز کند، ببیند ما چه وضعی داریم. دیگر حتی کرایه خانه و پول ایاب ذهاب هم نداریم. هرکارگری از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۲۰ میلیون تومان از شهرداری طلبکار است ولی انگار ما در شهرداری مفتی کار می‌کنیم.

کارگر دیگری گفت: از جانم سیر شده ام، با این وضعیت اقتصادی خودم و خانواده ام، دیگر توانی برای ادامه ندارم. اگر کارگزاران خودشان حقوق نگیرند چکار می‌کنند؟ چرا تضاد طبقاتی باید باشد؟ کارگران جانشان به لب رسیده. یکی از کارگران بنزین آورده بود که جلوی شهرداری خود را به آتش بکشد ولی ما نگذاشتیم خودکشی کند. ۳ ماه حقوق می‌گیریم ولی باقی ماه ها حتی نان زن و بچه مان را هم قرضی می‌گیریم. گوشت و میوه و سبزی در خانه های ما تعطیل است. کسی دیگر به ما کارگران پول قرض نمی‌دهد و اعتبارمان را از دست داده ایم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود