تجمع و اعتراضات روز ۲۶ بهمن ماه ۹۶

0 116

تجمع و اعتراضات روز ۲۶ بهمن ماه ۹۶

ارومیه – ادامه تحصن اعتراضی دانشجویان به پولی شدن دانشگاه
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه در اعتراض به پولی شدن دانشگاه ها مقابل دفتر رئیس دانشگاه تحصن کردند. این دانشجویان روز چهارشنبه نیز در اعتراض به پولی شدن دانشگاه ها تجمع اعتراضی کرده بودند.

ارومیه - ادامه تحصن اعتراضی دانشجویان به پولی شدن دانشگاه

کرمان – اعتراض کارگران به عدم دریافت۴ ماه حقوق
کارگران شرکت سالم شهر وابسته به شهرداری کرمان روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه حقوق خود به استانداری کرمان شکایت کردند.

کرمان - اعتراض کارگران به عدم دریافت۴ ماه حقوق

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود