استعفای دسته جمعی پرسنل اداری آموزش و پرورش ارزوئیه

0 74

استعفای دسته جمعی پرسنل اداری آموزش و پرورش ارزوئیه

پرسنل اداری آموزش و پرورش شهر ارزوئیه در استان کرمان روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به عدم پرداخت اضافه کار ساعتی دسته جمعی استعفا دادند.

آنها در متن استعفانامه جمعی خود نوشته اند:

اینجانبان کارکنان شاغل در پستهای اداری آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه پیور مذاکرات قبلی نگرانی و اعتراض شدید خود را نسبت به عدم پرداخت اضافه کار ساعتی اعلام می نماییم. آنان اضافه کرده اند: دیگر جای تحمل و صبر نیست… زیرا نه تنها جوابگوی مشکلات زندگی و خانواده خود نبوده و نیستیم بلکه بیم آن می‌رود بخاطر سکوتی اینچنین و بیش از حد فردای قیامت در پیشگاه عدل الهی مواخذه گردیم که چرا برای گرفتن حق خود حرکتی نکردید. لذا اینک دریافت اضافه کار شش ماهه خود را بطور کامل و تمام که حق مشروع و مسلم مان است مطالبه می‌نمایی و این نتکه را یادآور می‌شویم چنانچه تا پایان اسفندماه ۹۶ پرداخت کامل اضافه کاریمان انجام نشود، این نامه به منزله استعفانامه دسته جمعی ما می‌باشد.

استعفای دسته جمعی پرسنل اداری آموزش و پرورش ارزوئیه1

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود