تجمع و اعتراضات روز ۲۵ بهمن ماه ۹۶

0 141

تجمع و اعتراضات روز ۲۵ بهمن ماه ۹۶
ارومیه – تجمع کارگران فولاد مقابل استانداری
کارگران فولاد ارومیه که یک ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند، روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۶ مقابل استانداری آذربایجان غربی دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان پرداخت مطالبات خود شدند.

ارومیه - تجمع کارگران فولاد مقابل استانداریتهران – تجمع اعتراضی راديولوژيستها مقابل وزارت بهداشت
متخصصین رادیولوژی روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۶ مقابل وزارت بهداشت دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها خواهان حذف قانون اجازه سونوگرافی به گروه های پزشکی دیگر شدند. این تجمع در هوای بارانی صورت گرفت.
با افزایش جمعیت و پافشاری رادیولوژیست ها، وزارت بهداشت اجازه ورود به ساختمان اصلی وزارت خانه را صادر کرد.

تهران - تجمع اعتراضی راديولوژيستها مقابل وزارت بهداشتمشهد – تجمع اعتراضی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی ناپیوسته
روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۶، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی ناپیوسته در مشهد، دست به تجمع اعتراضی زده و به مصوبه ای که آنها را بعنوان مهندس به رسمیت نمی‌شناسد اعتراض کردند.

مشهد - تجمع اعتراضی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی ناپیوسته

 

قزوین- کارگران «شیشه قزوین» سه ماه مزد معوقه طلبکارند
کارگران شیشه قزوین که تعداد آنها حدود ۲۸۰ نفر است مطالبات مزدی مربوط به ماه‌های آبان، آذر و دیماه سال جاری خود را دریافت نکرده اند. همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی دو ماه از حق بیمه آنها را در دو ماه گذشته (آذر و دی) پرداخت نکرده است.

قزوین- کارگران «شیشه قزوین» سه ماه مزد معوقه طلبکارندشهر ری- تجمع اعتراضی کارگران و پیمانکاران ایستگاه مترو چشمه علی
روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶، کارگران و پیمانکاران ایستگاه مترو چشمه علی شهر ری در اعتراض به مطالبات معوقه ۸ماهه خود دست به اعتراض زدند. این کارگران زحمتکش ۸ ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده اند.

شهر ری- تجمع اعتراضی کارگران و پیمانکاران ایستگاه مترو چشمه علی

اروندکنار( آبادان)- تجمع اعتراضی  شهروندان اروندکناری
روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶، اهالی و مردم اروندکنار،در اعتراض به عدم ثبات مدیریتی در این شهر دست به یک تجمع در برابر بخشداری زدند.

اروندکنار( آبادان)- تجمع اعتراضی شهروندان اروندکناری

تهران- اعتصاب تاکسی داران
صبح روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶، تاکسی داران در شهرک اندیشه دست به اعتصاب زدند و از سوار کردن مسافر خودداری نمودند.

تهران- اعتصاب تاکسی داران

هفت تپهاعتصاب کارگران نی برنیشکر هفت تپه
روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶، کارگران نی بر بابت اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه اشان دست از کار کشیدند، طبق روال کنونی پرداخت حقوق کارگران کشاورزی و نی بر شرکت نیشکر هفت تپه جلوتر از بقیه کارگران انجام میشده است این کارگران خواهان پرداخت حقوق ماههای آذر و دی هستند.

هفت تپه- اعتصاب کارگران نی برنیشکر هفت تپه

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود