بیانیه های حمایت اقشار و تکشل های مختلف از قیام سراسری مردم ایران

0 51

بیانیه های حمایت اقشار و تکشل های مختلف از قیام سراسری مردم ایران

اقشار و تشکل های مختلف همچنان با انتشار بیانیه هایی حمایت خود را از قیام سراسری مردم ایران ابراز می داشته و عزم جزم خود را برای سرنگونی رژیم آخوندی اعلام می کنند. آنها همچنین در بیانیه های خود خواهان آزادی کلیه دستگیرشدگان قیام سراسری مردم ایران هستند.
این بیانیه ها عبارتند از:
بیانیه حمایت استادان و دانشجویان دانشگاه های ایران
بیانیه حمایت اصناف استان فارس
بیانیه حمایت جمعی از جوانان قیام آفرین مسجد سلیمان
بیانیه حمایت جمعی از کسبه تهران
بیانیه حمایت جمعی از نویسندگان مشهد
بیانیه حمایت جوانان ایلام
بیانیه حمایت صنعتگران کرج
بیانیه حمایت کانون های شورشی خطه شمال
بیانیه حمایت کسبه آزاد تهران
بیانیه حمایت کسبه و بازاریان تهران
بیانیه حمایت مجمع روحانیون و طلاب آزادیخواه
بیانیه حمایت یکان مجاهد شهید حجت زمانی
بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد سما واحد تبریز

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود