اعتراض رانندگان فرودگاه یزد به استقرار تاکسی اینترنتی

0 97

اعتراض رانندگان فرودگاه یزد به استقرار تاکسی اینترنتی
صبح روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، جمعی از رانندگان تاکسی های فرودگاه صدوقی یزد نسبت به اسقرار تاکسی اینترنتی در فرودگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.

یکی از رانندگان تاکسی های فرودگاه یزد گفت: ما حدود ۵۰ نفر هستیم که حدود ۲۷ سال در تاکسی های فرودگاه صدوقی یزد مشغول به فعالیت هستیم اخیرا فرودگاه یزد یک کیوسک در اختیار یکی از تاکسی های اینترنتی گذاشته و این تاکسی ها با کاهش شدید نرخ تاکسی منجر به کسادی کار ما شده است .

این در حالیست که وزیر کشور در نامه ای فعالیت تاکسی های اینترنتی در محدوده ۸۰۰ متری فرودگاه را ممنوع اعلام کرده است .سیاست تاکسی های اینترنتی اقدامی برای ورشکستگی تاکسی های فرودگاه است حال آن که نرخ تاکسی های فرودگاه توسط شورای شهر تعیین می شود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود