ادامه تجمع و اعتراضات روز ۲۵ بهمن ماه ۹۶

0 112

ادامه تجمع و اعتراضات روز ۲۵ بهمن ماه ۹۶
سیرجان
اعتصاب سراسری رانندگان سیرجانی در منطقه گل گهر
روز چهارشنبه ۲۵ بهمن۹۶، جمعی از رانندگان سیرجانی که از معدن گل گهر بارگیری می کردند در حرکتی اعتراضی نسبت به کاهش قیمت کرایه بار دست به اعتصاب زدند.
رانندگان در پی این اعتراض جاده منتهی به مجتمع صنعتی معدنی گل گهر را بستند. سایر رانندگان نیز با مشاهده این اعتصاب، خودروی خود را متوقف کرده و به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند.

سیرجان- اعتصاب سراسری رانندگان سیرجانی در منطقه گل گهر

سرپل‌ذهاب- تجمع اعتراضی کارگران موسسه عمران نینوا در سرپل‌ذهاب
روز چهارشنبه ۲۵ بهمن۹۶، کارگران مؤسسه عمران نینوا در سرپل‌ذهاب در اعتراض به عدم پرداخت بیمه بیکاری به این کارگران که بر اثر زلزله بیکار شده‌اند مقابل فرمانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند.

سرپل‌ذهاب- تجمع اعتراضی کارگران موسسه عمران نینوا در سرپل‌ذهاب

لار- تجمع اعتراضی پزشکان متخصص بیمارستان امام رضا(ع)
روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه، گروهی از پزشکان متخصص که در بیمارستان امام رضا (ع) در شهرستان لار در استان فارس مشغول به کار هستند، در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود دست به اعتراض زدند.آنان می‌گویند: خواستار روشن شدن وضعیت مطالبات معوقه خود هستیم.

کرمانشاه- تجمع غارتشدگان مکتب گلیم وگبه
صبح روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶، غارت شدگان مکتب گلیم وگبه در کرمانشاه برای چندمین روز متوالی در مقابل دادگاه این شهر دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار بازگرداندن سپرده های خود شدند.
عامل اصلی غارت در این موسسه در حال دادگاهی شدن است و غارت شدگان به این دلیل در برابر دادگاه تجمع می کنند.

کرمانشاه- تجمع غارتشدگان مکتب گلیم وگبه

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود