آتش زدن شرکت توزیع برق مشهد توسط یک مشترک بدهکار

0 126

آتش زدن شرکت توزیع برق مشهد توسط یک مشترک بدهکار
صبح روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۶، یکی از مشترکان بدهکار شرکت توزیع نیروی برق مشهد با در دست داشتن مقداری بنزین به ساختمان امور برق ناحیه ۲ این شهر مراجعه و پس از مشاجره اقدام به آتش زدن مدیر آن اداره و یکی دیگر از کارکنان کرد.

این فرد بدلیل فقر و نداری از سال ۱۳۹۳ نتوانسته بود، قبض برق منزلش را پرداخت کند  و ۲۰ میلیون ریال به شرکت برق مشهد بدهکار بود .

شرکت برق مشهد اقدام به قطع برق خانه وی نمود. مشترک بدهکار نیز به ساختمان امور برق ناحیه ۲ مشهد واقع در خیابان شیرودی رفته، اقدام به پاشیدن بنزین در اتاق مدیر این اداره کرد و پس از آتش زدن محل را ترک کرد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود