تجمع و اعتراضات روز ۲۴ بهمن ماه ۹۶

0 104

تجمع و اعتراضات روز ۲۴ بهمن ماه ۹۶
تهران – تجمع اعتراضی غارت شدگان آرمان البرز ایرانیان
جمعی از غارت شدگان آرمان (البرز ایرانیان) روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به غارت اموالشان مقابل دادسرای جرایم پولی بانکی در تهران اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

تهران - تجمع اعتراضی غارت شدگان آرمان البرز ایرانیان

 

تهران- تجمع اعتراضی کارکنان و پرسنل شرکت کیش چوب
صبح روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، کارکنان و پرسنل شرکت کیش چوب در تهران، در اعتراض به ۸ الی ۱۰ ماه مطالبات معوقه خود دست به برگزاری تجمعی اعتراضی زدند. تجمع کنندگان بر روی پلاکاردی نوشته بودند ما پرسنل شرکت کیش چوب، خواهان حمایت دولت و مسئولین هستیم.

تهران- تجمع اعتراضی کارکنان و پرسنل شرکت کیش چوب

 

تهران – تجمع متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
جمعی از متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۹۶، در اعتراض به طرح «خود ارجاعی»، مقابل وزارت بهداشت در تهران تجمع اعتراضی کردند.

 

تهران - تجمع متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 

قم – تجمع اعتراضی تاکسیداران در قم
بار دیگر تاکسیداران در قم روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به فعالیت تاکسی تلفنی اسنپ، در بلوار پیامبر اعظم شهر قم با تاکسی های خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

قم - تجمع اعتراضی تاکسیداران

 

مشهد – تجمع مهندسین ناپیوسته با پیشوند تکنولوژی و علمی کاربردی
مهندسین ناپیوسته با پیشوند تکنولوژی و علمی کاربردی خراسان رضوی روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، مقابل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تجمع اعتراضی کردند.
مهندسین معترض به سعی دولت برای گرفتن حق امضاء و مهر از مهندسان رشته معماری اعتراض دارند.

مشهد - تجمع مهندسین ناپیوسته با پیشوند تکنولوژی و علمی کاربردی
چالوس- اعتصاب و اعتراض رانندگان

روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، رانندگان در چالوس در اعتراض به نگرفتن کرایه و حقوقشان از صبح هیچ باری نزده اند و دست به اعتصاب زدند.

 

چالوس-اعتصاب و اعتراض رانندگان

 

کرمانشاه – درگیری دستفروشان با نیروهای شهرداری
روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه، مأموران شهرداری به دستفروشان حاشیه خیابان در میدان آزادی، سمت گاراژ حمله کردند که دستفروشان نیز اقدام به مقابله می‌کنند. مردم به کمک دستفروشان رفته و مأموران شهرداری را گوشمالی می دهند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود