تجمع معلمان در اعتراض به معوقات مزدی در تهران

0 151

تجمع معلمان در اعتراض به معوقات مزدی در تهران
جمعی از معلمان رسمی که ۷ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، همراه با معلمان حق التدریسی که آنها نیز ۱۰ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند و معلمان قراردادی که ۳ ماه حقوق آنها پرداخت نشده است، دست به تجمع اعتراضی زدند.

معلمان معترض خواهان پرداخت معوقات حقوق خود هستند.

لازم به یادآوری است روز ۲۱ بهمن ماه نیز معلمان حق التدریسی در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه حقوق خود دست به تجمع اعتراضی در تهران زدند. آنها گفتند از پنج ماهی که از سال تحصیلی جدید می‌گذرد تنها یک ماه از حقوق خود را دریافت کرده اند و هنوز پاسخی در رابطه با پرداخت سایر مطالبات خود دریافت نکرده اند.

معلمان حق التدریسی که ماهانه ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند ۴ ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده اند و این موضوع آنها را با مشکلات زیادی در زندگی روزمره خود مواجه کرده است و همین امر موجب شدت گرفتن اعتراضات معلمان حق التدریسی شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود