تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی مقابل وزارت کشور

0 90

تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی مقابل وزارت کشور
رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶ مقابل وزارت کشور در تهران تجمع اعتراضی کردند.

رانندگان نسبت به منتقل نشدن سند مالکیت اتوبوس های بخش خصوصی به رانندگانی که در سال های قبل اقساط آنها را پرداخت کرده اند، اعتراض داشتند. یکی از رانندگان معترض گفت: او و همکارانش برای ۱۰ سال ماهانه قسط خرید اتوبوس را پرداخت کرده اند ولی اکنون خبری از انتقال سند مالکیت نیست.

رانندگان معترض همچنین به طولانی شدن واریز درآمد بلیت های الکترونیکی به حساب رانندگان، بالا بودن هزینه های نگهداری اتوبوس های بخش خصوصی، بالا بودن جریمه های مربوط به رانندگی و مشکلات بیمه ای رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد، اعتراض داشتند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود