تجمع اعتراضی کارگران و پیمانکاران پتروشیمی بندر ماهشهر

0 98

تجمع اعتراضی کارگران و پیمانکاران پتروشیمی بندر ماهشهر
کارگران و پیمانکاران پتروشیمی بندر ماهشهر امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، برای دومین روز مقابل شهرداری بندر ماهشهر دست به تجمع ا عتراضی زدند.

کارگران معترض شعار می‌دادند:
عزا عزا ست امروز  روز عزاست امروز زندگی کارگر توی هواست امروز
و با الگو بردای از شعار کارگران هپکو ، این کارگران هم شعار میدادند :
مرگ بر کارگر  ، درود بر ستمگر

لازم به یادآوری است کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۶، در تجمع اعتراضی خود خواستار تشکیل نهاد صنفی شدند. آنها مطرح کردند: کارگران رسمی، شرکتی و قراردادی شرکت پایانه های و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر، حدود ۴۰۰ نفر هستند که به دلیل خلاء های قانونی نمی‌توانند از تمامی حقوق صنفی خود برخوردار باشند. بطور مثال هر ماه مطالبات کارگران با تأخیری ۱۰ روزه پرداخت می‌شود و با وجود انجام روزانه بیش از ۱۰ ساعت کار، کسی از نحوه دقیق محاسبه مزایای جانبی اطلاعی ندارد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود