تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین رشت

0 89

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین رشت
صبح امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند و سپس به سمت شعبه گلسار اقدام به راه پیمایی نمودند.

غارت شدگان شعار می دهند:
روحانی دروغگو ۹۸ درصدت کو

براساس گزارشات رسیده زمانی که نیروهای انتظامی مانع از فیلمبرداری شهروندی از تجمع غارت شدگان شده و دوربین وی را گرفتند، غارت شدگان که عموما زنان بودند به سمت نیروی انتظامی حمله ور شده و آنها را مجبور به پس دادن گوشی فرد مزبور کردند

غارت شدگان در ادامه تجمع خود، دفتر کاسپین را با تخم مرغ و گوجه گندیده و روغن سوخته هدف قرار دادند.

غارت شدگان همچنین شعار می‌دادند:
مرگ بر دزد
دولت ور شکسته رو پول ما نشسته

عزا عزاست امروز روز  عزاست امروز پولهای ما مردم زیر عباست امروز

هفته گذشته ۱۷ بهمن ماه ۹۶ نیز غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت در اعتراض به غارت اموالشان مقابل ساختمان این موسسه دست به تجمع اعتراضی زدند.

زنان غارت شده موسسه کاسپین در رشت که از غارت اموالشان خشمگین بودند، در حالیکه کفن برتن داشتند و شعار می‌دادند به سمت فرمانداری شهرستان رشت راهپیمایی کردند

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود