اعتراض رسانه ای رانندگان تاکسی بیسیم در یاسوج

0 76

اعتراض رسانه ای رانندگان تاکسی بیسیم در یاسوج
رانندگان تاکسی بیسیم یاسوج روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۶ نسبت به حق کمیسیون بالا اعتراض کردند.
آنها گفتند: حدود ۱۰۰۰ نفر در تاکسی بیسیم های شهر یاسوج فعالیت دارند که هنگام ورود به تاکسی بیسیم قراردادی کاملا یکطرفه و به نفع شرکت اخذ شد. یکی از شرایط این قرارداد پرداخت ماهیانه ۱۸۰ هزار تومان به عنوان کمیسیون بود. در این قرارداد همچنین مطرح شده بود که در صورت هرگونه اعتراض شرکت اقدام به قطع همکاری می‌نماید.

رانندگان مطرح کردند از سال ۹۵ تعدادی از رانندگان با شکایت از شرکت های مزبور موفق به کم کردن کمیسیون به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان شدند ولی با جلوگیری از کارکردن افرادی که شکایت کرده بودند، مجددا مبلغ کمیسیون به عدد قبل بازگشت. این موضوع باعث شده است افرادی که وارد تاکسی بیسیم میشوند همیشه در معرض اخراج باشند و راننده ای که درآمدی جز رانندگی ندارد از اظهار نظر می ترسد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود