تجمع و اعتراضات روز ۲۳ بهمن ماه ۹۶

0 117

تجمع و اعتراضات روز ۲۳ بهمن ماه ۹۶
کرج- تحصن کارگران فضای سبز خدمات شهرداری محمدشهر
صبح روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۶، کارگران فضای سبز خدمات شهرداری محمدشهر کرج در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق و مزایای عقب افتاده خود در مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

کرج- تحصن کارگران فضای سبز خدمات شهرداری محمدشهر

تبریز- تحصن و اعتراض دانشجویان دانشگاه مدنی
صبح روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۶، دانشجویان دانشگاه مدنی در تبریز تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار ارائه واحد درسی زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی بصورت انتخابی شدند.
شعار: روحانی روحانی، وعده‌هایت کجاست؟

تبریز- تحصن و اعتراض دانشجویان دانشگاه مدنیاسکو- اعتصابات و اعتراض بازاریان شهرستان اسکو
روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۶، بازاریان شهر اسکو در اعتراض به افزایش عوارض با سد کردن خیابان دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

اسکو- اعتصابات و اعتراض بازاریان شهرستان اسکو

بندرماهشهر- تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر
روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۶، کارگران پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر دست به یک تجمع اعتراضی زدند. تجمع کنندگان خواهان صدور رأی نهایی اداره کار،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و رفع تبعیض‌ها در پرداخت حقوق ومزایا هستند.

بندرماهشهر- تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهرگنبدکاووس- اعتصاب بازاریان بازارچه مرزی اینچه برون
دوشنبه ۲۳ بهمن‌ ماه ۹۶، بازاریان بازارچه مرزی اینچه برون در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بازارچه مزبور با بستن مغازه‌های خود جلوی این بازارچه دست به اعتصاب زدند.

گنبدکاووس- اعتصاب بازاریان بازارچه مرزی اینچه برون

قائمشهراعتراض یک کارگر در قائمشهر
یک کارگر کارد به استخوان رسیده در مراسمی به مناسبت ۲۲ بهمن؛ سخنرانی سخنران را قطع کرده و شروع به اعتراض نمود. وی می گفت: بنام اسلام آمدند و دارند برای خودشان میچاپند و میبرند.

قائمشهر- اعتراض یک کارگر در قائمشهر

قائمشهر- اعتراض یک کارگر در قائمشهر

تبریز- تحصن و اعتراض دانشجویان دانشگاه مدنی

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود