تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه گلیم وگبه کرمانشاه

0 93

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه گلیم وگبه کرمانشاه
روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۶، غارت شدگان موسسه گلیم و گبه هم زمان با برگزاری دادگاه متهم به کلاهبرداری میلیاردی این موسسه مقابل ساختمان دادگستری رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند.

رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان کرمانشه در جمع غارت شدگان موسسه گلیم وگبه گفت: دادگاه مشیری ۲ یا ۳ روز دیگر تمام و حکم آن ظرف یک هفته صادر خواهد شد.

اولین جلسه محاکمه متهم کلاهبرداری موسسه گلیم و گبه امروز برگزار شد. در این جلسه دادستان استان کیفرخواست متهمین پرونده را قرائت کرد. اتهام این فرد در کیفرخواست صادره، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق حیف و میل وجوه کلان دریافتی از مردم، کلاهبرداری مبلغ ۲۳۸ میلیارد و ۳۲۶ میلیون تومان و همچنین پولشویی عنوان شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود