فوری درگیری مردم و جوانان در مشهد با نیروهای گارد ضد شورش + فیلم

0 752

فوری درگیری مردم و جوانان در مشهد با نیروهای گارد ضد شورش

امروز از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۹۶، تجمع در پارک ملت مشهد شکل گرفت. بدنبال آن نیروهای گارد ضد شورش به پارک ملت مشهد آمده و با مردم و جوانان درگیر شدند.

مزدوران گارد ضد شورش اقدام به تعقیب جوانان کردند و در یک تعقیب و گریز، یکی از جوانان را دستگیر نمودند که مردم حاضر در صحنه به کمک جوان مزبور شتافتند.

گزارشها حاکی است که عده دیگری از مردم از سمت دانشگاه فردوسی و زیر گذر پارک در حال پیوستن به تجمع مردم و جوانان در پارک ملت مشهد هستند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود