همه می‌گویند مجاهدین هستند که رژیم را سرنگون خواهند کرد

0 58

همه می‌گویند مجاهدین هستند که رژیم را سرنگون خواهند کرد
علی از اصفهان:
این میزان ایستادگی مجاهدین بر سر اصول برایم جالب است و به نوعی زیبا و غرور آفرین است. مجاهدین به خاطر اصولشان مخالف شاه هستند. در حالیکه منافع زودگذر آنها ایجاب می‌کند که برای جذب بیشتر مردم چندان موضع مخالفی با شاه نداشته باشند.
با توجه به معاملاتی که رژیم طی این سالیان بر سر مجاهدین انجام داده، واقعا بقای مجاهدین شاهکار و عجیب است. اگر کسی رژیم را سرنگون کند مجاهدین هستند.

هموطنی از ایران:
بعد از حرفهای خامنه ای بیشتر مردم می‌گویند چون مجاهدین سازماندهی و تشکیلات دارند اینبار رژیم را سرنگون می‌کنند.

هموطنی از قم:
معاون ناجا برای نیروی انتظامی سخنرانی کرد و همه صحبتش درباره مجاهدین و نقش مجاهدین بود. همه جا صحبت از سازمان مجاهدین است. الان بهترین موقع برای جذب نیرو است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود