شعار مرگ بر دیکتاتور مردم در شب ۲۲ بهمن

0 256

شعار مرگ بر دیکتاتور مردم در شب ۲۲ بهمن
در آستانه فرارسیدن ۲۲ بهمن (سالگرد قیام ضدسلطنتی مردم ایران در سال ۵۷) برغم آماده باش نیروهای انتظامی؛ امشب در مناطق مختلف تهران و گوهردشت کرج، مردم بر بام خانه ها رفته و فریاد شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای آنها در سطح شهر طنین انداز شد.
در نارمک و مناطق شرقی تهران، شهر ری و گوهردشت کرج، شعارهای مرگ بر دیکتاتور توسط جوانان قیام آفرین و مردم این مناطق به گوش می‌رسد.
برخی از جوانان در تهران شعار می‌دهند: سید علی ببخشین دیگه باید بلند شین
در کرمانشاه جوانان قیام آفرین شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور بر بام خانه ها سر داده اند.
در همدان نیز جوانان شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور سر داده اند.
به این ترتیب مردم ایران یک بار دیگر خواست خود را مبنی بر سرنگونی تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه؛ به رساترین شکل فریاد می کنند.

تهران سيد علي ببخشيد وقتشه كه بلند شي تهران شنبه شب ۲۱ بهمن ۹۶

هم‌اکنون شامگاه ۲۱ بهمن فریاد مرگ بر دیکتاتور بر بام‌های شهر تهران شرق

فریاد مرگ بر دیکتاتور بر بام‌های شهر تهران منطقه نارمک ۲۱ بهمن ۹۶

فریاد مرگ بر دیکتاتور بر بام ها کرج ۲۱ بهمن ۹۶

فریاد مرگ بر دیکتاتور بر بام‌ های شهرری ۲۱ بهمن ۹۶

فوری هم‌اکنون شامگاه ۲۱ بهمن فریاد مرگ بر دیکتاتور بر بام‌ها

تهران شعارمرگ برخامنه ای ومرگ بردیکتاتور ۲۱ بهمن ۹۶

کرمانشاه شعارمرگ برخامنه ای ومرگ بردیکتاتور ۲۱ بهمن ۹۶

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود