تجمع اعتراضی معلمان حق التدریس در تهران

0 123

تجمع اعتراضی معلمان حق التدریس در تهران
معلمان حق التدریسی روز شنبه ۲۱ بهمن ۹۶، در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه حقوق خود دست به تجمع اعتراضی در تهران زدند.

معلمان حق التدریسی معترض گفتند از پنج ماهی که از سال تحصیلی جدید می‌گذرد تنها یک ماه از حقوق خود را دریافت کرده اند و هنوز پاسخی در رابطه با پرداخت سایر مطالبات خود دریافت نکرده اند.

معلمان حق التدریسی که ماهانه ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند ۴ ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده اند و این موضوع آنها را با مشکلات زیادی در زندگی روزمره خود مواجه کرده است و همین امر موجب شدت گرفتن اعتراضات معلمان حق التدریسی شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود