اعتراض کارگران نورپلاست قزوین

0 77

اعتراض کارگران نورپلاست قزوین
کارگران شرکت نورپلاست قزوین روز شنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۶ در اعتراض به عدم دریافت ۱۱ ماه حقوق خود، تولید را متوقف کرده و خواهان رسیدگی فوری مسئولین به مشکلات خود شدند.

کارگران شرکت نورپلاست قزوین پیش از این در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود به استانداری قزوین مراجعه کرده بودند ولی به نتیجه ای نرسیدند.

کارگران معترض شرکت نورپلاست بنری نصب کرده اند که روی آن نوشته شده است:

»ما کارگران شرکت نورپلاست، یک سال طلب حقوق، حق بیمه واریز نشده و از کار اخراج شده به تمام مراجع مربوطه مراجعه کرده و هیچ جوابی نگرفتیم. تنها خدا برای ما مانده و بس.

اگر مسئولین ما را ندیده اند حداقل این بنر را دیده و حق ما را از این بی شرفها و زالوها و کذابهای بی غیرت بگیرند.»

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود