تجمع و اعتراضات روز ۲۰ بهمن ماه ۹۶

0 172

تجمع و اعتراضات روز ۲۰ بهمن ماه ۹۶
بروجرد- تجمع کارگران اخراجی کارخانه سامان کاشی

روز پنج‌شنبه۱۹بهمن‌ماه۹۶ برای چندمین بار کارگران سامان کاشی در اعتراض به معوقات و مطالبات خود در مقابل فرمانداری رژیم تجمع و اعتراض کردند.
لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۳دی ماه ۹۶ نیز، جمعی از کارگران اخراجی کارخانه سامان کاشی بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت ۲۰ ماه حقوقشان تجمع کرده بودند.

بروجرد- تجمع کارگران اخراجی کارخانه سامان کاشی

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود