تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل بانک مرکزی در تهران

0 86

تجمع غارت شدگان کاسپین در تهران
جمعی از غارت شدگان کاسپین همراه با غارت شدگان آرمان وحدت خوزستان صبح پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۶ در اعتراض به غارت اموالشان و عدم پاسخگویی به خواسته هایشان مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع اعتراضی کردند.

غارت شدگان خوزستانی رنج یک سفر طولانی را بجان خریده اند تا که صدایشان شنیده شود.
آنان شعار می دهند:
سپرده مون دست یکی این پاس می ده به اون یکی

غارت شدگان بنرهایی در دست دارند که روی آنها نوشته شده است:
حساب های تمام سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین از سپرده یک میلیونی تا چند میلیارد تومانی باید همزمان و یکسان پرداخت شود
ما نه اختلاس کردیم نه دزدی ؛ فقط زحمت کشیدیم

عوامل و مزدوران ضد شورش و نيروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی؛ در مقابل بانك مرکزی صف بستند و به تهديد وارعاب غارت شدگان پرداختند.

لازم به توضیح است که غارت شدگان کاسپین روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه در اعتراض به غارت اموالشان در شهرهای تهران، رشت و بابل تجمع اعتراضی کرده و خواهان پاسخگویی شدند.

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در ابهر

 

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در ابهر

 

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در ابهر

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود