تجمع غارت شدگان موسسه آرمان وحدت در ملایر

0 106

تجمع غارت شدگان موسسه آرمان وحدت در ملایر
غارت شدگان موسسه آرمان وحدت در ملایر روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۶، مقابل شعبه این موسسه در ملایر دست به تجمع و اعتراض زده و خواستار بازگرداندن سپرده های خود شدند.

غارت شدگان موسسه آرمان وحدت در ملایر که تاکنون پاسخی به خواسته های آنها داده نشده است، در تجمع خود مشکلات خود و عدم پاسخگویی به دوندگی و اعتراضاتشان تا کنون را مطرح کردند و اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های خود دست از تجمع و اعتراض بر نخواهند داشت.

لازم به ذکر است روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه، همزمان غارت شدگان موسسه آرمان وحدت در تهران نیز مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان پرداخت شده اموال به غارت رفته خود شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود