تجمعات شبانه روزی کارگران کارخانه پی وی سی ایران

0 85

تجمعات شبانه روزی کارگران کارخانه پی وی سی ایران
کارگران شرکت صنایع پی وی سی ایران در مهدیشهر سمنان، روز سه شنبه به صورت شبانه روزی مقابل کارخانه تجمع کردند تا مانع از خروج اموال و دستگاه های این شرکت ورشکسته شوند. کارگران شرکت صنایع پی وی سی ایران تلاش کردن با توقیف شدن اموال این شرکت ورشکسته، به حق و حقوق پرداخت نشده خود برسند.

کارگران شرکت صنایع پی وی سی ایران ماه هاست حقوق خود را دریافت نکرده اند و تاکنون پاسخی به خواسته های آنها داده نشده است.

شرکت صنایع پی وی سی ایران بدلیل طی سالهای گذشته بیش از ۲۰۰ کارگر داشته است که با اخراج عده زیادی از آنها تعداد کارگرانش به زیر ۴۰ نفر رسیده است و در حال حاضر در حال ورشکستگی است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود