کارگران هپکو نوجوان ۱۵ ساله را آزاد کردند

0 153

کارگران هپکو نوجوان ۱۵ ساله را آزاد کردند
روز دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶، طبق مشاهدات شاهدان عینی در هنگام اعتراض کارگران محترم شرکت هپکو اراک نوجوان ۱۵ ساله اراکی که در حال فیلمبرداری با موبایل بوده که توسط دژخیمان رژیم دستگیر و به پارکینگ گاراژ ایران پیما سابق جنب سینما فرهنگ در ضلع شمال غربی میدان باغ ملی اراک منتقل میگردد.

در این هنگام که پلیس مشغول متفرق کردن کارگران شرکت هپکو میشود کارگران متوجه نوجوان اراکی شده و با حمله به پارکینگ و پاره کردن زنجیر ورودی از پلیس تقاضای آزادی نوجوان را می نماید.

پس از ورود کارگران به محوطه بزرگ پارکینگ که مملو از نیروهای یگان ویژه تا دندان مجهز بوده تازه کارگران متوجه حضور آنها شده و یکی از کارگران شجاع با حمایت بقیه بدون ترس و واهمه جلو رفته ودرخواست آزادی نوجوان را مینماید و گفته میشود با بیان این موضوع که ما اینجا می ایستیم و اجازه نمیدهیم جوان را به بازداشتگاه برده و سپس جنازه وی را تحویل خانواده او داده و بگویید فرد معتاد بوده و در زندان خودکشی کرده در مقابل یگان ویژه ایستادگی میکنند که در نهایت  با اصرار کارگران نیروهای ضد شورش گارد ویژه مجبور به آزادی نوجوان شده و موبایل وی را نیز پس میگیرند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود