کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب خود را ادامه می‌دهند

0 121

کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب خود را ادامه می‌دهند
علیرغم دستگیری کارگران معترض نیشکر هفت تپه طی روزهای گذشته و فشار بر روی کارگران برای پایان دادن به اعتصاب خود، آنها امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ۹۶ اعلام کردند دست از اعتصاب نکشیده و اعتصاب خود را ادامه می‌دهند.

کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه اعتصاب خود امروز انبار شکر را بسته و از خروج شکر از کارخانه جلوگیری کردند.

رژیم آخوندی در وحشت از اعتراضات کارگری و گسترش آن به سطح شهر، نیروهای انتظامی و سرکوبگر زیادی از شوش به کارخانه آورده است.

لازم به ذکر است که کارگران نیشکر هفت تپه چند ماه است که از دریافت حقوق خود محرومند و در اعتراض به این موضوع تاکنون بارها دست به اعتراض زده اند. روز ۱۵ بهمن ۹۶، گارد ویژه جهت پایان دادن به اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، اقدام به محاصره کارخانه و دستگیری بیش از ۳۰ تن از کارگران کرد. ولی این موضوع خللی در اراده کارگران معترض برای رسیدن به خواسته های برحق خود وارد نکرد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود