تجمع و اعتراضات روز ۱۷ بهمن ماه ۹۶

0 163

تجمع و اعتراضات روز ۱۷ بهمن ماه ۹۶
تبریز-
درگیری مالکان زمین های تصرف شده
روز سه شنبه ۱۷ بهمن ۹۶، در اداره اوقاف تبریز در اعتراض به تصرف بیست ساله غیرقانونی اراضی  وقفی تحت تملک مالکان خصوصی توسط هوانیروز تجمع اعتراضی صورت گرفت.

تهران- تجمع دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان مقابل آموزش پرورش رژیم
روز سه شنبه ۱۷بهمن ماه ۹۶، جمعی از دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان که به حذف آزمون ورودی این مدارس در پایه هفتم معترض هستند، امروز مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران تجمع کردند.

تجمع دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان مقابل آموزش پرورش رژیم

 

 

تهران – اعتراضات رانندگان عضو تعاونی سپیدار
جمعی از رانندگان شرکت واحد عضو تعاونی مسکن سپیدار روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۶، برای هفتمین روز دست به اعتراض زدند. رانندگان که مقابل شورای شهر و شهرداری تهران تجمع کرده بودند شعار می‌دادند:
یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل می شه
می میرم می میرم مسکن ام را میگیرم

اعتراضات رانندگان عضو تعاونی سپیدار

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود