تجمع غارت شدگان افضل توس و آرمان وحدت و ولی عصر مقابل مجلس

0 101

تجمع غارت شدگان افضل توس و آرمان وحدت و ولی عصر مقابل مجلس
امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ۹۶، غارت شدگان موسسات افضل توس و آرمان وحدت و ولی عصر که دارایی هایشان توسط این موسسات مالی غارت شده است، مقابل مجلس در تهران تجمع اعتراضی کردند.

غارت شدگان موسسات افضل توس، آرمان وحدت و ولی عصر، از دو روز قبل فراخوان هایی مبنی بر تجمع ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مقابل مجلس در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بودند.

لازم به ذکر است مالباختگان موسسات افضل توس و آرمان وحدت پیش از این نیز تجمعات مشابهی مقابل مجلس برگزار کرده و خواستار دریافت سپرده های خود شده بودند ولی تاکنون پاسخی به این خواسته به حق آنها داده نشده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود