تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر در تهران

0 133

تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر

کارگران کیان تایر سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۶، مقابل ساختمان وزارت صنعت و معدن در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران کیان تایر در حالی دست به این تجمع اعتراضی زدند که ساختمان وزارت صنعت و معدن در محاصره نیروهای ضد شورش بود.

کارگران معترض خواهان پاسخگویی به مطالبات خود شدند و حضور نیروهای ضد شورش و فضای شدید امنیتی، باعث تزلزل آنها نشد، دست از خواسته های خود برنداشته و مقابل ساختمان وزارت صنعت ایستادگی کردند.

آنها شعار می‌دادند:

نیروی انتظامی حمایت حمایت

نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود