تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در بابل

0 79

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در بابل
صبح امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۶، جمعی از غارت شدگان کاسپین در بابل در داخل یکی از شعب این موسسه تجمع کردند.

تجمع کنندگان شعار میدهند:
مرگ بر سیف مرگ برسیف
ما بندگان الله غارت شدیم به والله
دزدا همه همدستن راه قانون رو بستن

لازم به ذکر است همزمان غارت شدگان کاسپین در شهرهای تهران و رشت دست به تجمع اعتراضی و راهپیمایی در حالیکه شعار می‌دادند زدند.

تعدادی از غارت شدگان کاسپین در رشت کفن بر تن داشتند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود