تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در بابل

0 123

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در بابل
صبح امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۶، جمعی از غارت شدگان کاسپین در بابل در داخل یکی از شعب این موسسه تجمع کردند.

تجمع کنندگان شعار میدهند:
مرگ بر سیف مرگ برسیف
ما بندگان الله غارت شدیم به والله
دزدا همه همدستن راه قانون رو بستن

لازم به ذکر است همزمان غارت شدگان کاسپین در شهرهای تهران و رشت دست به تجمع اعتراضی و راهپیمایی در حالیکه شعار می‌دادند زدند.

تعدادی از غارت شدگان کاسپین در رشت کفن بر تن داشتند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود