ادامه تجمع و اعتراضات روز ۱۶ بهمن ۹۶

0 194

ادامه تجمع و اعتراضات روز ۱۶ بهمن ۹۶
زیرآب مازنداران – تجمع بازنشستگان کشوری
جمعی از بازنشستگان کشوری روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های پلکانی و درمان و تسریع در پرداخت حقوق و عیدی پایان سال در میدان شهر زیرآب تجمع اعتراضی کردند.

تجمع بازنشستگان کشوری در زیرآب

اهواز – تجمع بازنشستگاه اهوازی
بازنشستگان اهوازی روز دوشنبه ۱۶ بهمن در اعتراض به دیرکرد در پرداخت معوقاتشان مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی کردند.

تهران – تجمع خانواده های خدمه نفتکش سانچی

خانواده های کارکنان و خدمه جان باخته حادثه نفتکش سانچی، امروز دوشنبه ۱۶ بهمن مقابل مجلس در تهران تجمع کرده و خواهان بازگرداندن پیکر عزیزانشان به ایران شدند.

تجمع خانواده های خدمه نفتکش سانچی

خرم آباد – تجمع غارت شدگان زمینهای تاکسیرانی

جمعی از غارت شدگان پروژه زمینهای تاکسیرانی، امروز دوشنبه ۱۶ بهمن مقابل سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر در خرم آباد دست به تجمع اعتراضی زدند.

غارت شدگان پروژه زمینهای تاکسیرانی

شهریار- اعتصاب رانندگان تاکسی شهر جدید اندیشه در شهریار
روز دو‌شنبه ۱۶ بهمن‌ ماه ۹۶، رانندگان تاکسی شهر جدید اندیشه در شهریار در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

اعتصاب رانندگان تاکسی شهر جدید اندیشه در شهریار

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود