تجمع و اعتراضات روز ۱۶ بهمن ماه ۹۶

0 181

تجمع و اعتراضات روز ۱۶ بهمن ماه ۹۶
تهران- تجمع اعتراضی کا رگران مترونوبنیاد

روز دو‌شنبه ۱۶ بهمن‌ ماه ۹۶، کارگران مترو نو بنیاد در تهران در اعتراض به عدم پرداخت ۸ماه حقوق عقب افتاده خود دست از کار کشیدند تجمع کردند.

تجمع اعتراضی کا رگران مترونوبنیاد

هفت تپه- ششمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه
صبح روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۶، کارگران بخش کشاورزی شرکت نیشکر هفت تپه به داخل محوطه شرکت شده و اعتراض خود را به ضایع کردن حقوقشان توسط کارفرما و صاحبان شرکت؛ اعتراض کردند.
بخشهای دیگری از شرکت نیشکر هفت تپه به کارگران بخش کشاورزی پیوستند و در مقابل دفتر مدیریت تجمع نمودند.

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه

اهواز- تجمع اعتراضی بازنشتگان فولاد در اهواز
روز دو‌شنبه ۱۶ بهمن‌ ماه ۹۶، بازنشستگان فولاد خوزستان در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع کردند.
بر روی دستنوشته های این بازنشستگان نوشته شده:
صندوق خودگردان غیرکارآمد منحل باید گردد
حقوق های نجومی فلاکت عمومی
صنعتگران دیروز آوارگان امروز

تجمع اعتراضی بازنشتگان فولاد در اهواز

رضوان شهر- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چوکا
صبح روز دوشنبه ۱۶بهمن۹۶ کارگران کارخانه چوکا نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و عدم تولید این کارخانه تجمع کردند.
بر روی دست نوشته های این کارگران نوشته شده است:
۴ ماه بدون حقوق را تصور کنید

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چوکامشهدتجمع اعتراضی کارمندان اخراجی موسسه غارتگر کاسپین
روز دو‌شنبه ۱۶ بهمن‌ ماه ۹۶، کارمندان اخراجی مؤسسه غارتگر کاسپین متعلق به سپاه در اعتراض به اخراج خود مقابل شعبه خیام این مؤسسه در مشهد دست به تجمع زدند.
معترضین چندین بنر به همراه خود داشتند که روی آنها اعتراض خود را به اخراج هزاران کارمند این مؤسسه نوشته بودند.

تجمع اعتراضی کارمندان اخراجی موسسه غارتگر کاسپین

سمنان- تجمع اعتراضی کارگران رنگین‌نخ سمنان مقابل استانداری
صبح روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۶، حدود ۴۰نفر از کارگران کارخانه رنگین نخ سمنان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود؛‌ در مقابل استانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.
کارگران شاغل و بازنشسته رنگین نخ، مبلغ زیادی مطالبات پرداخت نشده؛ دارند که مربوط به دستمزد معوق، مزایا و سنوات خدمت این زحمتکشان است.

تجمع اعتراضی کارگران رنگین‌نخ سمنان مقابل استانداری

رضوانشهرتجمع کارگران شرکت سهامی جنگل شفارود
روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۶، کارگران شرکت سهامی جنگل شفارود در اعتراض به عدم پرداخت ۶ماه حقوق خود مقابل شرکت سهامی جنگل شفارود تجمع کردند.
این کارگران برای چندمین بار است که در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان تجمع می کنند اما کسی پاسخگوی حقوق از دست رفته آنان نیست.

تجمع کارگران شرکت سهامی جنگل شفارودشیراز- تجمع مالکین مسکن دولت
روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۶، مالکین مسکن دولت در شیراز مقابل استانداری در این شهر تجمع کردند تا نسبت به نداشتن سرپناه برای زندگی خود و خانواده هایشان اعتراض کنند.

تجمع مالکین مسکن دولت

ملاير – بیست وسومین روزاعتصاب کارگران کارخانه کیان
روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۶، برای بیست وسومین روز، کارگران کارخانه کیان کرد در ملایر به اعتصاب خود در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق ۳ سال عیدی ادامه دادند. کارگران اعلام کردند تا رسیدن به حقوق خود دست از اعتصاب و اعتراض برنخواهند داشت.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود