اعتراض کارگران هپکو به ۸ ماه حقوق معوقه

0 145

کارگران هپکو اراک در اعتراض به پرداخت نشدن معوقاتشان و عملی نشدن وعده‌ها در میدان شهدای اراک تجمع اعتراضی کردند. کارگران هپکو ۸ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند و بسیاری از کارگران حقوق سال ۹۵ خودر را نیز به صورت کامل دریافت نکرده ند.

لازم به ذکر است که کارگران هپکو از تیرماه امسال چندین بار تا کنون در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق چندماهه خود در میدان صنعت اراک و مقابل استانداری مرکزی، دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.

یکی از کارگران گفت: کارگران هپکو هر روز با وعده های مسئولان استان و شرکت برای بازپرداخت معوقات مالی خود مواجهند ولی تا امروز هیچ مبلغی پرداخت نشده است. ۸ ماه است حقوق خود را دریافت نکردیم و نزدیک عید است و ما در مخارج زندگیمان مانده‌ایم.

کارگران هپکو امروز شعار می دادند:

عزا عزاست امروز روز عزاست امروز زندگی کارگر روی هواست امروز

زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی وای از این وضع وای از این وضع

مرگ بر کارگر درود بر ستمگر

کارگران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود پلاکاردهایی را در دست گرفته بودند که با آن ادعاهای رژیم آخوندی در حمایت از مردم کشورهای منطقه و مسلمان و در واقع استفاده از پول و ثروت مردم ایران برای اقدامات تروریستی این رژیم آدمکش و دشمن حرث و نسل ملت‌های ایران و منطقه می‌باشد را به تمسخر گرفته بودند.

روی این پلاکارد نوشته بود:«فکر کنید ما هم فلسطینی هستیم» و «فکر کنید ما هم میانماری هستیم» و «فکر کنید ما هم اهل یمن هستیم»

اراک.تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکومطابق گزارشات در حال حاضر کمتر از ۵ درصد ظرفیت شرکت هپکو فعال و به تولید مشغول است و با این روند قطعا مشکلات کارگران تغییر کیفی نخواهد کرد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود