ادامه اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه تا رسیدن به مطالباتشان

0 103

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه تا رسیدن به مطالباتشان
روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۶، کارگران تمام قسمت های شرکت نیشکر هفت تپه، برای دستیابی به مطالبات خود مجددا دست به  اعتصاب زدند .

همچنین در اعتصاب روز  دوشنبه  کارگران بازنشسته که بیش از یک سال است بازنشسته شده اند و سنوات خود را دریافت نکرده اند در کنار کارگران شاغل برای رسیدن به خواست های خود به جمع کارگران اعتصابی پیوستند.

پیام از طرف زنان حق خواه و زنان آگاه سرزمین شکر

سلام و درود بر کارگران زحمت کش، شجاع، غیور و آزاده سرزمین شکر
در پی یورش وحشیانه گارد سرکوبگر و به قول خودشان گارد ویژه به کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، و در بند کردن تعدادی از این عزیزان کارگر و حق طلب، زنان همیشه سربلند و پیشگام مبارزات حق طلبانه و حق خواه این سرزمین اعلام می دارند که این حرکت گستاخانه را به شدت محکوم کرده و تا به دست آوردن تمام مطالبات همسرانمان و  آزادی برادران کارگرمان دست از آگاهی رساندن به دیگران و مبارزه بر نخواهیم داشت.
در اینجا اعلام میداریم که هر نوع حرکت سرکوبگری را که به ضرر و زیان قشر ستمدیده کارگر باشد به طرز زیرکانه ای ( هوشیارانه ای )‌ خنثی خواهیم کرد.
در اینجا پیامی برای شخص مدیر عامل آقای اسد بیگی: زنان سرزمین شکر همان زنانی بودند که توانستند پا به پای مردانشان در میدان مبارزه علیه استبداد سرمایه داری بایستند و مهره‌های دست نشانده تو را از پای درآورند.
آن روز دور از انتظار نیست که در میان آوارهای خشم این کارگران و خانواده هایشان برای همیشه مدفون شوی.
از طرف زنان حق خواه و زنان آگاه سرزمین شکر

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود