اخبار تکمیلی از اعتراضات کارگران هپکو اراک و پیوستن مردم

0 149

اخبار تکمیلی از اعتراضات کارگران هپکو اراک و پیوستن مردم
بعدازظهر روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه؛ تظاهرات کارگران کارخانه هپکو در میدان باغ ملی از ساعت ۱۸۳۰ همراه با صدها تن از مردم که به آنان پیوسته بودند؛ ادامه یافت.

کارگران هپکو که صبح روز دوشنبه ۱۶ بهمن، به علت عدم پرداخت ۸ ماه حقوق معوقه خود؛ دست به اعتراض و راهپیمایی زده بودند؛ بعدازظهر نیز در میدان باغ ملی گرد هم آمدند تا فریادهای دادخواهی خود را بلندتر کنند. شاهدان عینی گزارش دادند که صدها تن از مردم اراک در حمایت از خواسته کارگران به آنان پیوستند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود