تجمع اعضای تعاونی مسکن وزارت اقتصاد و دارایی در تهران

0 90

تجمع اعضای تعاونی مسکن وزارت اقتصاد و دارایی در تهران
جمعی از اعضای تعاونی مسکن وزارت اقتصاد و دارایی روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۶، در اعتراض به عدم واگذاری خانه به آنها پس از ۱۲ سال، مقابل وزارت اقتصاد و دارایی تجمع کردند.

لازم به ذکر است که پیش از این تحت عنوان ساخت خانه و تحویل آن به کارمندان وزارت خانه از ۱۲ سال پیش مبلغ ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان از هر یک از ۱۵۰۰ عضو این تعاونی مسکن گرفته اند که جمع آن رقمی برابر با ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ تومان است. ولی تا کنون به هیچکدام از اعضای تعاونی خانه ای تحویل داده نشده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود