تجمع اعتراضی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق

0 110

تجمع اعتراضی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق
بیش از صدنفر از اپراتورهای پست های فشار قوی برق امروز یکشنبه ۱۵ بهمن، از سراسر کشور به تهران آمدند تا به تأخیر طولانی در تغییر وضعیت خود مقابل وزارت نیرو تجمع و اعتراض کنند.

اپراتورهای پست های فشار قوی برق می‌گویند در خرداد ماه سال جاری، مقرر شده بود وضعیت ما از قرارداد معین به قرارداد دائم تبدیل شود، اما با گذشت بیش از شش ماه هنوز هیچ کاری صورت نگرفته است و سازمان توانیر می‌گوید چارت خالی برای استخدام دائم نداریم.

تجمع اعتراضی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برقاپراتورهای پست های فشار قوی برق پیش از این نیز بارها از شهرهای مختلف به تهران آمده و در اعتراض به وضعیت استخدامی خود تجمع کرده اند ولی تا کنون هیچ پاسخی به این خواسته به حقشان داده نشده است.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود