اعتصاب بازاریان در شهرهای ایران

0 187

اعتصاب بازاریان در شهرهای ایران

طی روزهای شنبه ۱۴ بهمن و یکشنبه ۱۵ بهمن ماه، کسبه و بازاریان در شهرهای خرم آباد، قزوین، الیگودرز دست به اعتصاب سراسری زده و در اعتراض به گرانی و رکود اقتصادی مغازه های خود را باز نکردند.
فیلمهای بدست آمده از بازار قزوین نشان می‌دهد بازاریان به صورت سراسری در اعتصاب شرکت کرده اند و تمامی مغازه ها در بازار قزوین بسته هستند.
بازاریان و کسبه شهر ساری نیز از صبح یکشنبه ۱۵ بهمن ماه، به اعتصاب سراسری بازاریان سایر شهرها پیوسته و در اعتراض به گرانی و رکود اقتصادی مغازه های خود را باز نکردند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود