ادامه تجمع و اعتراضات روز ۱۴ بهمن ماه ۹۶

0 296

ادامه تجمع و اعتراضات روز ۱۴ بهمن ماه ۹۶
استهبان –
جمعی از مردم استهبان در استان فارس روز شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ در اعتراض به قطع درختان تفریحگاه گردشگری مرغک در شهر رونیز دست به تجمع اعتراضی زدند.
مردم معترض دست نوشته هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود بگذارید نفس بکشیم.

جمعی از مردم استهبان در استان فارسپارس آباد مغان – جمعی از چغندرکاران پارس آباد مغان در استان اردبیل، روز شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ در اعتراض به عدم پرداخت بدهی های خود توسط شرکت کشت و صنعت مغان، در دفتر مدیریت مالی و اداری این شرکت تجمع اعتراضی کردند.

جمعی از چغندرکاران پارس

 

تهران – مهندسین فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته روز شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ مقابل ساختمان وزارت علوم و تحقیقات در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند تا نسبت به عدم صدور ارتقا پایه، و بی‌ارزش شدن مدرک تحصیلی اعتراض کنند.

تجمع مهندسین فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود