تجمع و اعتراضات کارگری روز ۱۳ بهمن

0 181

تجمع و اعتراضات کارگری روز ۱۳ بهمن

ارومیه – ۵۰۰ نفر از صاحبان زمینهای بسیج در فلکه بسیج ارومیه روز جمعه ۱۳ بهمن ماه، در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۶ ساله خود در ادارات مختلف و عدم پاسخگویی به خواسته هایشان، تجمع اعتراضی شکل داده و خواهان تعیین تکلیف وضعیت زمینهای خود شدند.

اعتراض صاحبان زمینهای بسیج در فلکه بسیج ارومیه

 

ورامین – کارکنان یک بخش راه آهن ورامین در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ۴ ماهه خود روز جمعه ۱۳ بهمن با نشستن بر روی ریل راه آهن، مانع از حرکت قطار شدند.

اعتراض کارکنان یک بخش راه آهن ورامین

 

هفت تپه – جمعه ۱۳ بهمن ماه، سومین برای سومین روز کارگران نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در بخش های کشاورزی و تجهیزات کارخانه و نیروهای رسمی در جریان است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود