واژگون کردن مانور بسیجیان موتور سوار در تبریز توسط جوانان آزادیخواه

0 323

واژگون کردن مانور بسیجیان موتور سوار در تبریز توسط جوانان آزادیخواه
صبح روز پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۶، به مناسبت ورود خمینی حکومت آخوندی مانورهای موتور سواران بسیجی را در سراسر کشور به راه انداخته و برای جلوگیری از تجمعات و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم به گشت و گذار در خیابانها میپردازند.
طی همین اقدام جوانان دلیر تبریزی درخیابان سنتو، برای گوشمالی دادن بسیجیان بوسیله خودرویی با برخورد عمدی به صف مانور نمایشی بسیجیان، باعث واژگونی یکی ازموتورسواران شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود