تجمع در مناطق مختلف ایران در ۱۲ بهمن ۹۶

0 517

تجمع در مناطق مختلف ایران در ۱۲ بهمن ۹۶

رشت:
حدورد ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر در جمع های پراکنده در شهر تجمع کرده اند. مأموران امنیتی سعی دارند با گاز اشک آور آنها را پراکنده کنند. مردم شعار می دهند: مرگ بر دیکتاتور، خامنه ای حیا کن حکومت رو رها کن

سنندج:
در میدان آزادی سنندج درگیری است و ماشین آبپاش آورده اند.

تهران:
تجمع مردم در چهارراه ولیعصر به صورت بزن در رو است. در محل پارک دانشجو نفرات به صورت ۱۰ الی ۱۵ نفره جمع شده، شعار می‌دهند و دوباره پراکنده می‌شوند و در جای دیگری مجددا همین عمل را تکرار می‌کنند.

ارومیه:
مأموران از حضور مردم به ترس افتاده اند و تلاش می کنند مردم را پراکنده کنند. از سر خیابان سرداران تا میدان ایالت و خیابان خیام جنوبی و کوچه های منتهی به آنها و داخل پاسازها پر از مأمور بود و رسما اجازه نمی دادند کسی با گوشی صحبت کند. آنقدر از حضور مردم وحشت کرده بودند که پیرزنی که اقدام به تماس با گوشیش کرده بود را هل دادند و گوشی او را به زمین انداختند.

زرین شهر:
حوالی ساعت ۱۹ به وقت محلی، با وجود سرمای شدید و فضای امنیتی موجود، گروهی از مردم در چهارراه مسجد اعظم تجمع کرده و اقدام به شعار دادن کردند. خودورهای امنیتی که به این محل آورده شده بود زیاد بودند ولی در مقابل شعارهای مردم واکنشی نشان ندادند و ترسیده بودند.
شعارهایی که مردم سر می‌دادند عبارتند از:
مرگ بر خمینی، خامنه ای، خاتمی سه مزدور اجنبی

کرمانشاه:
مأموران لباس شخصی اقدام به دستگیری نفرات کردند. گارد ویژه ۷ نفر جوان را دستگیر کردند که با کمک مردم این ۷ نفر از دست مأموران آزاد شدند. مأموران به شدت ترسیده‌اند. مردم در پیاده روها و وسط خیابان ایستاده و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای لحظه‌ای قطع نمی‌شود.

سنندج:
پنجشنبه بعدازظهر ۱۲ بهمن ۹۶، در میدان انقلاب و میدان خمینی و میدان آزادی شهر سنندج، جمع زیادی از مردم تجمع کرده و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

سنندج:
بین مردم و نیروهای ضد شورش در سنندج درگیری شده است. مردم و جوانان اقدام به مربوط به ناجا کردند. ارتباطات اینترنت شهر سنندج برای جلوگیری از اطلاع رسانی خبرهای قیام و تظاهرات مردمی مختل شده است
آتش زدن یک کانکسسنندج:
با شدت گرفتن درگیری ها در سنندج، جوانان قیام آفرین یک موتورسیکلت متعلق به مأموران را به آتش کشیدند. درگیری در سنندج همچنان ادامه دارد

موتورسیکلت متعلق به مأموراناهواز:
پنجشنبه بعدازظهر، ۱۲ بهمن ۹۶، جوانان قیام آفرین در اهواز با حضور در خیابان نادری، محل را به صحنه جنگ و نبرد با مأموران ضد شورش رژیم ملایان کردند. آنها بار دیگر نشان دادند قیام ادامه دارد.

سنندج:
امروز پنجشنبه ۱۲ بهمن، در میدانهای اصلی سنندج تعداد زیادی مأموران امنیتی و ماشنیهای آب پاش و ضد شورش مستقر شده بود. همچنین براساس گزارشات دریافتی در خیابانهای منتهی به میدان اقبال سنندج در هر ۵ متر ۳ مأمور ضد شورش مستقر شده بود تا از شکل گیری تظاهرات مردمی جلوگیری کنند.
علیرغم این تظاهرات مردمی شکل گرفت و مأموران امنیتی موفق نشدند از این تجمع جلوگیری کنند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور مردم در میدان‌های انقلاب، خمینی و آزادی سنندج طنین افکن شد.

اصفهان:
از بعدازظهر پنجشنبه ۱۲ بهمن، حدود ۱۰۰ نفر از مردم در اطراف پل خاجو جمع شده و شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر دادند. نیروهای امنیتی با یورش به مردم تلاش در برهم زدن این تجمع کردند. مردم حاضر پراکنده شده و بعد از مدتی مجددا تجمع کرده و شروع به شعار دادن کردند.

اصفهان:
مردم در حال پیوستن به تظاهرات هستند. نیروهای امنیتی مانع از حضور و توقف مردم در محل تجمع و شکل گیری تظاهرات هستند.
گروهی از مردم در میدان فلسطین اقدام به تجمع کرده اند.

کرمانشاه:
تظاهرات کرمانشاه در میدان آزادی شروع شده است. مردم شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور می‌دهند. شعارها ابتدا توسط یک خانم در تظاهرات شروع شد و مردم به او پیوستند.

تهران:
مردم در میدان ولیعصر تجمع کرده و شعار می‌دهند. نیروی انتظامی به مردم هجوم آورده است تا مانع از ادامه پیدا کردن تظاهرات مردمی شود.

مشهد:
در خیابان ملک آباد (منتهی به دانشگاه فردوسی) مردم تجمع کرده و شعار می‌دهند:
ما همه با هم هستیم
مشهدی با غیرت بپا خیز بپا خیز
نیروهای ضد شورش در صحنه حضور دارند و مردم را نگاه می‌کنند.

تهران:
تعدادی از مردم از خیابان ابوریحان به سمت ولیعصر در حرکتند و شعار می‌دهند. در ولیعصر جمعیت مستمر در حال اضافه شدن است.

اصفهان- مردم در حال پیوستن به تظاهرات هستند

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود