تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در قم

0 55

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در قم
روز چهار‌شنبه ۱۱ بهمن‌ ماه ۹۶، متقاضیان مسکن مهر در قم در اعتراض به عدم واگذاری خانه به آنها پس از گذشت سالیان، مقابل استانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند.

آنها با همراه داشتن بنرهایی اعتراض خود را نسبت به پایمال شدن حقوق‌شان توسط کارگزاران آخوندی به نمایش گذاشتند.
روی بنری که در دست معترضین بود، نوشته بودند:
مسکن مهر من کو؟
چند سال انتظار؟
مسکن مهر متری چند؟
مسکن مهر یا مدفن مهر؟
مسکن مهر یا مسکن بی مهر؟
به نفع مردم یا به نفع انبوه سازان؟

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود