قیام ایران– فوری تظاهرات مردمی در بندرعباس

0 684

قیام ایران– فوری تظاهرات مردمی در بندرعباس
امشب ۹ بهمن ۹۶ مردم به جان آمده و معترض، در شهر بندرعباس به خیابانها آمده و خشم خود را نسبت به نظام حاکم بر ایران با شعارهای خود ابراز کردند.
در بندرعباس تظاهرکنندگان با شعار ایرانی با غیرت حمایت حمایت از سایر مردم می‌خواستند تا به آنها بپیوندند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود