تجمع و اعتراضات روز ۹ بهمن ماه ۹۶

0 310

تجمع و اعتراضات روز ۹ بهمن ماه ۹۶
زنجان- اعتصاب کارگران شرکت تراورس راه‌آهن زنجان
‌روز دو‌شنبه ۹ بهمن‌ ماه ۹۶، کارگران شرکت تراورس راه‌آهن زنجان در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ماه حقوق خود با تجمع مقابل ساختمان تازه تأسیس راه‌آهن زنجان اعتصاب خود را آغاز کردند.

اعتصاب کارگران شرکت تراورس راه‌آهن زنجان

همدان- تجمع اعتراضی کارکنان غار علیصدر در همدان
روز یکشنبه ۸ بهمن ۹۶، کارکنان غار علیصدر در اعتراض به رهاکردن غار علیصدر بحال خود توسط غارتگران موسوم به میراث فرهنگی رژیم در همدان و مشکلات شغلی خود در محل غار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی کارکنان غار علیصدر در همدانتجمع اعتراضی کارکنان غار علیصدر در همدان

 

 

 

 

 

 

کهگیلویه و بویراحمد- اعتراض به نداشتن امنیت شغلی وشرایط کاری
روز یکشنبه ۸ بهمن ماه۹۶جمعی از کارگران قراردادی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان کهگیلویه و بویراحمد دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وشرایط کاری مقابل استانداری اجتماع کردند.

اعتراض به نداشتن امنیت شغلی وشرایط کاری

شاهرود- بستن مسیر خط آهن قطار تهران-مشهد توسط کارگران اعتصابی راه‌آهن شمال شرق
‌روز یکشنبه ۸ بهمن‌ ماه ۹۶، کارگران اعتصابی راه آهن شمال شرق(شرکت تراورس)، در اعتراض به عدم پرداخت ۴ماه حقوق وحق بیمه دست از کار کشیدند و در راه آهن شاهرود تجمع کردند و بدنبال آن از تردد قطارهای تهران- مشهد جلوگیری کردند.

بستن مسیر خط آهن قطار تهران-مشهد

شهرستان رستم- تجمع کارگران کارخانه قند ممسنی شهرستان رستم
کارگران کارخانه قند ممسنی شهرستان رستم روز یکشنبه ۸ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به حقوق عقب افتاده خود، دست به یک تجمع اعتراضی زدند.

تجمع کارگران کارخانه قند ممسنی شهرستان رستم

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود