تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران ادامه دارد

0 175

تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران ادامه دارد
بروجرد- تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد
کارگران شهرداری بروجرد امروز ۹ بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن ماه ها مطالبات خود مقابل شورای شهر بروجرد دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد

هفشجان- تجمع اعتراضی کشاورزان و ذرت کاران و چغندرکاران چهارمحال بختیاری
کشاورزان و ذرت کاران و چغندرکاران چهارمحال بختیاری دوشنبه ۹ بهمن ۹۶، مقابل کارخانه قند هفشجان تجمع کرده و به تأخیر در پرداخت مطالباتشان اعتراض کردند.

تجمع اعتراضی کشاورزان و ذرت کاران و چغندرکاران چهارمحل بختیاری

تهران- تجمع کارگران عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ تعاونی مسکن شرکت اتوبوسرانی
کارگران عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ تعاونی مسکن شرکت اتوبوسرانی تهران روز یکشنبه ۸ بهمن در اعتراض به عدم تحویل خانه پس از گذشت ۵ سال از موعد واگذاری آنها، مقابل شهرداری تهران تجمع اعتراضی کردند.

تهران-فراخوان به تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین
غارت شدگان موسسه مالی کاسپین بمنظور اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود، برای روز دوشنبه ۱۲ بهمن فراخوان به تجمع اعتراضی داده اند.

اصفهان- کارگران راه آهن زاگرس
کارگران راه آهن زاگرس قطعه آبنیل ناحیه اصفهان امروز دست به اعتصاب زدند.

یاسوج- تجع پرسنل قراردادی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان کهگیلویه و بویراحمد
یکشنبه ۸ بهمن ۹۶ پرسنل قراردادی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و تهدید به اخراج نیروهای قراردادی در صورت پیگیری حقوق خود، مقابل استانداری یاسوج دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجع پرسنل قراردادی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان کهگیلویه و بویراحمد

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود