اعتصاب کارگران شرکت تراورس راه‌آهن زنجان

0 70

اعتصاب کارگران شرکت تراورس راه‌آهن زنجان
‌روز دو‌شنبه ۹ بهمن‌ ماه ۹۶، کارگران شرکت تراورس راه‌آهن زنجان در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ماه حقوق خود با تجمع مقابل ساختمان تازه تأسیس راه‌آهن زنجان اعتصاب خود را آغاز کردند.

لازم به ذکر است تعداد کارگران این مجموعه در سال‌های اخیر به ‌شدت کاهش یافته است بطوریکه از سال ۹۴ تا به امروز تعداد کارگران این شرکت از ۵۰۰ نفر به ۳۰۰ نفر رسیده است.

طی دو سال گذشته کارگران این شرکت بارها به دلیل عدم پرداخت حقوق و واریزی حق بیمه خویش تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود