تجمع اعتراضی مقابل مجلس در تهران

0 182

تجمع اعتراضی مقابل مجلس در تهران

بازنشستگان کشوری و لشگری فراخوانی برای تجمع روز یکشنبه مقابل مجلس در تهران داده بودند. علیرغم بارش شدید برف و سرمای زیاد، تعدادی از بازنشستگان با وجود کهولت سن و مشکلات جسمی به همراه جمعی از غارتشدگان در صحنه حاضر شدند.

نیروهای سرکوبگر در وحشت از شکل گیری و گسترش این اعتراض در برابر ساختمان مجلس و خیابانهای اطراف آن مستقر شدند و اجازه شکل گیری تجمع به افراد را ندادند و مانع از حضور نفرات مقابل مجلس شدند.

 

توجه شما را به فیلم دریافت شده از حضور گسترده نیروهای انتظامی در مقابل مجلس در تهران جلب می کنیم

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود